Διατηρώ το συμβόλαιο μου για πολλά χρόνια και δεν είμαι σίγουρος ότι οι όροι ασφάλισης ανταποκρίνονται πλέον στις συνθήκες της αγοράς. Πως μπορώ να το ελέγξω;

Διατηρώ το συμβόλαιο μου για πολλά χρόνια και δεν είμαι σίγουρος ότι οι όροι ασφάλισης ανταποκρίνονται πλέον στις συνθήκες της αγοράς. Πως μπορώ να το ελέγξω;

Η GLOBASSURE, εφόσον μας προμηθεύεστε με ένα πλήρες αντίγραφο του συμβολαίου σας, έχει την δυνατότητα να ελέγξει το συμβόλαιο σας. Εφόσον αναγνωριστεί οποιοδήποτε ελάττωμα του συμβολαίου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, θα σας το επικοινωνήσουμε...
Ενώ είμαι ασφαλισμένος, δεν είμαι σίγουρος ότι το ασφαλιστήριο μου καλύπτει τις ανάγκες μου. Πως μπορώ να το επιβεβαιώσω;

Ενώ είμαι ασφαλισμένος, δεν είμαι σίγουρος ότι το ασφαλιστήριο μου καλύπτει τις ανάγκες μου. Πως μπορώ να το επιβεβαιώσω;

Το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συνάπτεται με βάση τις ειδικές ανάγκες κάθε οικογένειας ή επιχείρησης και το διαθέσιμο εισόδημα. Η αποτύπωση των αναγκών με την συμπλήρωση του ειδικού έντυπου αναγκών της GLOBASSURE είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του...
Ενώ είμαι ασφαλισμένος, δεν είμαι σίγουρος ότι το ασφαλιστήριο μου καλύπτει τις ανάγκες μου. Πως μπορώ να το επιβεβαιώσω;

Θα ήθελα να συζητήσουμε σχετικά με την ασφάλιση μου αλλά δεν μπορώ να επισκεφτώ το γραφείο σας λόγω αποστάσεως / λόγω εργασίας τις ώρες λειτουργίας του γραφείου σας. Υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα συνάντησης / επικοινωνίας;

Η GLOBASSURE διατηρεί συνεργασίες με ανεξάρτητους διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, ένας συνεργάτης της GLOBASSURE μπορεί να σας συναντήσει βάσει διαθεσιμότητας στην κατοικία σας ή στον χώρο εργασίας σας και σε ώρες εκτός ωραρίου εφόσον...
Ενώ είμαι ασφαλισμένος, δεν είμαι σίγουρος ότι το ασφαλιστήριο μου καλύπτει τις ανάγκες μου. Πως μπορώ να το επιβεβαιώσω;

Είμαι ήδη ασφαλισμένος αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνω από τον ασφαλιστικό μου διαμεσολαβητή. Πως μπορώ να εξυπηρετούμαι από την GLOBASSURE;

Η GLOBASSURE μπορεί να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσα στα πλαίσια των κανονισμών δεοντολογίας της ασφαλιστικής αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η GLOBASSURE διατηρεί σύμβαση συνεργασίας με την εν λόγω ασφαλιστική εταιρία και η αλλαγή στην διαμεσολάβηση του...