Διατηρώ το συμβόλαιο μου για πολλά χρόνια και δεν είμαι σίγουρος ότι οι όροι ασφάλισης ανταποκρίνονται πλέον στις συνθήκες της αγοράς. Πως μπορώ να το ελέγξω;

written by admin
8 · 17 · 19

Η GLOBASSURE, εφόσον μας προμηθεύεστε με ένα πλήρες αντίγραφο του συμβολαίου σας, έχει την δυνατότητα να ελέγξει το συμβόλαιο σας. Εφόσον αναγνωριστεί οποιοδήποτε ελάττωμα του συμβολαίου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, θα σας το επικοινωνήσουμε σχετικώς. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή άλλη ενέργεια θα προτείνεται πάντα με γνώμονα το συνολικό συμφέρον σας.

γραφεία ασφαλιστικών συμβούλων

admin

Related Posts

CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα   CIGNA GLOBAL SILVER καλύψεις   International Medical InsuranceAnnual overall limit: of $1,000,000/ €800,000/£650,000 per beneficiaryper policy yearNursing and hospital accommodation for a semi-private...

AXA Global 2020

AXA Global 2020

AXA Global ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα (2020)   AXA Global Foundation καλύψεις   An overall policy limit of £100,000/$160,000/€125,000 perperson, per policy year.In-patient and day-patient treatmentNo annual maximum within the overall policy limit...