CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα   CIGNA GLOBAL SILVER καλύψεις   International Medical InsuranceAnnual overall limit: of $1,000,000/ €800,000/£650,000 per beneficiaryper policy yearNursing and hospital accommodation for a semi-private...
AXA Global 2020

AXA Global 2020

AXA Global ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα (2020)   AXA Global Foundation καλύψεις   An overall policy limit of £100,000/$160,000/€125,000 perperson, per policy year.In-patient and day-patient treatmentNo annual maximum within the overall policy limit...
CIGNA GLOBAL COVER

Cigna FAQ [Συχνές Ερωτήσεις]

Υπάρχει όριο ηλικίας στα προγράμματα της Cigna Global;Τα προγράμματα ασφάλισης της Cigna Global δεν έχουν όριο ηλικίας. Τι προσφέρουν τα ασφαλιστικά προγράμματα της Cigna Global σε περίπτωση νοσηλείας;Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες νοσηλείας, η προγραμματισμένη...
Διατηρώ το συμβόλαιο μου για πολλά χρόνια και δεν είμαι σίγουρος ότι οι όροι ασφάλισης ανταποκρίνονται πλέον στις συνθήκες της αγοράς. Πως μπορώ να το ελέγξω;

Διατηρώ το συμβόλαιο μου για πολλά χρόνια και δεν είμαι σίγουρος ότι οι όροι ασφάλισης ανταποκρίνονται πλέον στις συνθήκες της αγοράς. Πως μπορώ να το ελέγξω;

Η GLOBASSURE, εφόσον μας προμηθεύεστε με ένα πλήρες αντίγραφο του συμβολαίου σας, έχει την δυνατότητα να ελέγξει το συμβόλαιο σας. Εφόσον αναγνωριστεί οποιοδήποτε ελάττωμα του συμβολαίου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, θα σας το επικοινωνήσουμε...
Ενώ είμαι ασφαλισμένος, δεν είμαι σίγουρος ότι το ασφαλιστήριο μου καλύπτει τις ανάγκες μου. Πως μπορώ να το επιβεβαιώσω;

Ενώ είμαι ασφαλισμένος, δεν είμαι σίγουρος ότι το ασφαλιστήριο μου καλύπτει τις ανάγκες μου. Πως μπορώ να το επιβεβαιώσω;

Το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συνάπτεται με βάση τις ειδικές ανάγκες κάθε οικογένειας ή επιχείρησης και το διαθέσιμο εισόδημα. Η αποτύπωση των αναγκών με την συμπλήρωση του ειδικού έντυπου αναγκών της GLOBASSURE είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του...