Ενώ είμαι ασφαλισμένος, δεν είμαι σίγουρος ότι το ασφαλιστήριο μου καλύπτει τις ανάγκες μου. Πως μπορώ να το επιβεβαιώσω;

written by admin
8 · 17 · 19

Το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συνάπτεται με βάση τις ειδικές ανάγκες κάθε οικογένειας ή επιχείρησης και το διαθέσιμο εισόδημα. Η αποτύπωση των αναγκών με την συμπλήρωση του ειδικού έντυπου αναγκών της GLOBASSURE είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του συμβολαίου, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των όρων ασφάλισης.

γραφεία ασφαλιστικών συμβούλων

admin

Related Posts

CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα   CIGNA GLOBAL SILVER καλύψεις   International Medical InsuranceAnnual overall limit: of $1,000,000/ €800,000/£650,000 per beneficiaryper policy yearNursing and hospital accommodation for a semi-private...

AXA Global 2020

AXA Global 2020

AXA Global ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα (2020)   AXA Global Foundation καλύψεις   An overall policy limit of £100,000/$160,000/€125,000 perperson, per policy year.In-patient and day-patient treatmentNo annual maximum within the overall policy limit...

BUPA GLOBAL DAC 2020

BUPA GLOBAL DAC 2020

BUPA GLOBAL DAC BUPA GLOBAL DAC LIFELINE CLASSIC   Οι καλύψεις του προγράμματος ασφάλισης Lifeline Classic είναι:   Annual maximum of £3,000,000/$4,800,000/€3,750,0 00 per person, unless a sublimit is mentioned Hospital treatment  Cancer treatment incl....