Θα ήθελα να συζητήσουμε σχετικά με την ασφάλιση μου αλλά δεν μπορώ να επισκεφτώ το γραφείο σας λόγω αποστάσεως / λόγω εργασίας τις ώρες λειτουργίας του γραφείου σας. Υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα συνάντησης / επικοινωνίας;

written by admin
8 · 17 · 19

Η GLOBASSURE διατηρεί συνεργασίες με ανεξάρτητους διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, ένας συνεργάτης της GLOBASSURE μπορεί να σας συναντήσει βάσει διαθεσιμότητας στην κατοικία σας ή στον χώρο εργασίας σας και σε ώρες εκτός ωραρίου εφόσον το επιθυμείτε. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως επιπλέον της τηλεφωνικής, με τις εφαρμογές viber, skype, facetime, κατόπιν αιτήματος.

γραφεία ασφαλιστικών συμβούλων

admin

Related Posts

CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL COVER

CIGNA GLOBAL ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα   CIGNA GLOBAL SILVER καλύψεις   International Medical InsuranceAnnual overall limit: of $1,000,000/ €800,000/£650,000 per beneficiaryper policy yearNursing and hospital accommodation for a semi-private...

AXA Global 2020

AXA Global 2020

AXA Global ασφαλιστικές καλύψεις ανά πρόγραμμα (2020)   AXA Global Foundation καλύψεις   An overall policy limit of £100,000/$160,000/€125,000 perperson, per policy year.In-patient and day-patient treatmentNo annual maximum within the overall policy limit...