Ομαδική Ασφάλιση – Πλεονεκτήματα

written by Admin
5 · 11 · 20

Γιατί Ομαδική Ασφάλιση;

 

Αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό για υψηλότερη αποδοτικότητα & παραγωγικότητα.

✓Προσελκύει και συγκρατεί ικανά στελέχη που θα εργασθούν για την επιτυχία της εταιρείας.
✓Προστατεύει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
✓Προσφέρει ατμόσφαιρα οικονομικής ασφάλειας.
✓Κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρεία.
✓Δημιουργεί σύγχρονα πακέτα αμοιβών & κινήτρων.
✓Επιφέρει στην επιχείρηση εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού δίνοντάς της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία.
✓Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας διότι αξιολογείται η Ομάδα
✓Χωρίς ατομική αξιολόγηση καλής υγείας και με κάλυψη προϋπαρχουσών ασθενειών*
✓Ισχυρό φορολογικό όφελος για την εταιρεία, αφού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και φορο-απαλλάσσονται πλήρως**

 

Νέες υπηρεσίες για ομαδική ασφάλιση

 

Έρευνα αγοράς για εκτίμηση κόστους & παροχών σε σχέση με ανταγωνισμό

✓Ατομική ασφάλιση για τους υπαλλήλους και τις οικογένειες τους προσαρμοσμένη στο ομαδικό: κάλυψη των πολύ σοβαρών περιστατικών που ξεπερνούν το όριο του ομαδικού,
δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης του υπαλλήλου κατά την συνταξιοδότηση του,
χωρίς μελλοντική αξιολόγηση υγείας,&
σε ιδιαίτερα ελκυστικό κόστος λόγω του συνδυασμού με το ομαδικό.

✓Ιατροφαρμακευτική κάλυψη στο εξωτερικό από την BUPA Global® για επείγοντα περιστατικά:
παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ,
απεριόριστη(!)κάλυψη,&
απευθείας πληρωμή νοσοκομείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο
210-6849444
ή
contact@globassure.com
για να σχεδιάσουμε μαζί το ομαδικό πρόγραμμα της επιχείρησης σας.

* Από συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες και για συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων. **Για τον εργαζόμενο, υπάρχει φορολογική επίπτωση,μόνο για ποσά ασφαλίστρων που έχει καταβάλει ο εργοδότης του για πρόγραμμα Ζωής ή Υγείας που υπερβαίνουν τα 1.500€ ετησίως ανά εργαζόμενο, καθώς και για το κόστος των προστατευόμενων μελών (με βάση το ποσοτικό όριο των 300€) εφόσον το πληρώνει ο εργοδότης.
Οι Παροχές Ομαδικών Συνταξιοδοτικών φορολογούνται με αυτοτελείς συντελεστές

γραφεία ασφαλιστικών συμβούλων

Admin

Related Posts