Οφέλη Ομαδικών Ασφαλίσεων

BUPA GLOBAL

AXA GLOBAL

ALLIANZ

ΟΦΕΛΗ

4

Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο

Όφελος 1

Προσέλκυση ταλέντου – ανθρώπινου δυναμικού – Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών

Όφελος 2

Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία

Όφελος 3

Φορολογικά οφέλη

Όφελος 4