Ασφάλιση Τοκετού

CIGNA GLOBAL

BUPA GLOBAL

AXA GLOBAL

Ασφάλιση Τοκετού

Κάλυψη εξόδων εγκυμοσύνης

ΚΑΛΥΨΕΙΣ [ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ]

Ασφάλιση Τοκετού

Τακτικές επισκέψεις παρακολούθησης κύησης 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ [ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ]

Ασφάλιση Τοκετού

εργαστηριακοί έλεγχοι

ΚΑΛΥΨΕΙΣ [ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ]

Ασφάλιση Τοκετού

Κάλυψη εξόδων τοκετού

ΚΑΛΥΨΕΙΣ [ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ]

Ασφάλιση Τοκετού

κάλυψη αμοιβών μαιευτήρα

ΚΑΛΥΨΕΙΣ [ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ]

Ασφάλιση Τοκετού

Μονόκλινο δωμάτιο

ΚΑΛΥΨΕΙΣ [ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ]

Ασφάλιση Τοκετού

Δυνατότητα ασφάλισης νεογνού από την γέννηση του 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ [ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ]

Ασφάλιση Τοκετού

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Cigna Global

BUPA Global

AXA Global